Kariéra Mediaroom

DACHSER Contract Logistics – všetko pod jednou strechou

DACHSER Contract Logistics kombinuje našu globálnu prepravnú sieť s efektívnym skladovaním, špecifickými službami pre zákazníkov s pridanou hodnotou a individuálnym poradenstvom.

Inteligentná, komplexná kombinácia centrálnych služieb pre rôzne obchodné jednotky sa vytvára v rámci kontraktnej logistiky. To nám umožňuje ponúkať logistické riešenia na mieru pre veľké a stredné podniky z priemyslu a maloobchodu. Všetky funkcie v rámci hodnotového reťazca sú presne prispôsobené špecifickým požiadavkám vášho dodávateľského reťazca. Aby sme vám mohli ponúknuť optimálne logistické riešenia, dopĺňame k štandardným nákladovo efektívnym logistickým službám individuálne služby.

Používame Mikado, jedinečný globálny systém riadenia skladu (WMS). Systém je integrovaný do celého prepravného procesu a neustále sa vyvíja. So svojimi globálne konzistentnými softvérovými štandardmi poskytuje Mikado maximálnu transparentnosť, kontinuitu a bezpečnosť.

Štyri zložky služby – jedno riešenie

Naša prepravná sieť tvorí základ našej služby. Sme tu taktiež aktívni na najdôležitejších trhoch pre nákup a predaj. Ako logistický partner dokážeme riadiť vaše globálne aktivity včas, flexibilne a efektívne.

S našimi integrovanými službami skladovania umožňujeme optimálne riešenia kontraktnej logistiky na celom svete a zabezpečujeme najúčinnejšie procesy dodávateľského reťazca. S rôznymi službami pridanej hodnoty optimalizujeme vašu logistiku vo všetkých etapách hodnotového reťazca.

Štvrtou zložkou je poradenská služba. Naši odborníci na kontraktnú logistiku majú dôkladné znalosti o produktoch, priemysle a trhoch. V tejto súvislosti navrhujú výkonné logistické riešenia, ktoré sú individuálne prispôsobené vašej spoločnosti, a prepájajú ich do každodennej činnosti.

Priamo na mieste pre vaše potreby: Naša sieť poskytuje blízkosť a dôveru

Naša sieť znamená, že máte k dispozícii miestnych a národných odborníkov ako kvalifikované kontaktné osoby. Kvalita našich služieb je založená predovšetkým na prenose našich vedomostí v rámci siete DACHSER. To je zaručené individuálnymi školiacimi programami a pravidelnou výmenou odborníkov na skladové hospodárstvo DACHSER (DEWO).

S našou prepravnou DACHSER sieťou sme aktívni na najdôležitejších trhoch nákupu a predaja na svete. Medzikontinentálne spojenie prostredníctvom globálnej siete leteckej a nákladnej námornej dopravy DACHSER Air & Sea Logistics z nás robí spoľahlivého partnera pre vašu kontraktnú logistiku.

Skladovanie
Viac
Služby s pridanou hodnotou
Viac
Poradenstvo
Viac